Miejskie Przedszkole nr 60

KONTYNUACJA - DEKLARACJE

UWAGA RODZICE

SKŁADANIE DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

OD 07.03.2022 r. DO 14.03.2022 r.

DEKLARACJA DO POBRANIA U NAUCZYCIELI LUB W ZAKŁADCE REKRUTACJA

WYPEŁNIENIE W NASZYM PRZEDSZKOLU

„DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ”

JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAPEWNIENIEM MIEJSCA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

NIE LOGUJĄ SIĘ PAŃSTWO DO NABORU INTERNETOWO