Miejskie Przedszkole nr 60

RODO

  

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 60 W KATOWICACH

AGATA GABŁOŃSKA

e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl

tel.: 32 606 13 23

 

 


Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedszkolu Nr 60 w Katowicach znajdują się w poniższych linkach.

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy w Miejskim Przedszkolu nr 60 w Katowicach
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH I ICH DZIECI

https://drive.google.com/file/d/1CSzLBx5wWVGFZnXpn8f4H70zZlL9SsR8/view?usp=sharing 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z korespondencją kierowaną do Miejskiego Przedszkola nr 60 w Katowicach

https://drive.google.com/file/d/1sBv5uzhhErUvfAKkeq3OpTxkMrD2Q9gW/view?usp=sharing