Miejskie Przedszkole nr 60

O przedszkolu

Miejskie Przedszkole nr 60 w Katowicach istnieje od 1975 roku. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00. Organem prowadzącym jest Miasto Katowice, a nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.
Bazę przedszkola stanowią trzy sale zajęć, które są dobrze wyposażone w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Ponadto wychowankowie wraz z opiekunami mają do dyspozycji salę rekreacyjną, zaplecze kuchenne i sanitarne oraz szatnię. Przedszkole posiada własny, wyposażony w sprzęt rekreacyjny, ogród.

W przedszkolu funkcjonują trzy oddziały przedszkolne w przedziale wiekowym od 3 do 6 lat. Każda grupa powierzona jest opiece dwóch nauczycieli. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.Ponadto w naszej placówce zatrudnieni są specjaliści z zakresu: psychologii, logopedii oraz zajęć rozwijających zainetresowania sportowe. W przedszkolu prowadzone są zajęcia z rytmiki, języka angielskiego i religii.

Adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych jest jednym z priorytetowych zadań naszego przedszkola. Spotkania adaptacyjne rozpoczynamy jeszcze przed wakacjami. Dzieci wraz z rodzicami chętnie uczestniczą w zajęciach przedszkolnych podczas dni otwartych.

Przedszkole dba o wszechstronny rozwój wszystkich wychowanków, pomagając każdemu dziecku w realizacji jego indywidualnych zainteresowań. Celem działań pedagogiczno-wychowawczych jest wyzwolenie w przedszkolakach potencjału twórczego oraz pomoc w osiągnięciu dojrzałości szkolnej.

W placówce przestrzegamy Praw Dziecka i staramy się, aby nasi wychowankowie byli świadomi własnych praw i możliwości jednocześnie rozumiejąc i szanując innych ludzi.