Miejskie Przedszkole nr 60

Sprzątanie Świata


16 września dzieci z naszego przedszkola, jak co roku, wzięły czynny udział w międzynarodowej akcji Sprzątania Świata. 

 Wyposażeni w rękawice ochronne, worki na śmieci i entuzjazm do pracy ruszyliśmy sprzątać teren wokół naszego przedszkola.   

 Udział naszych przedszkolaków w akcji Sprzątanie Świata z pewnością przyczyni się do ukształtowania ich wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o nie.