Miejskie Przedszkole nr 60

REKRUTACJA 2022/2023

Zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

 

 

W dniach od 22 marca 2022 r. godz. 9:00 do 4 kwietnia 2022 r. godz. 14:00 trwa rekrutacja podstawowa na nowy rok szkolny.

 

Proces rekrutacji wspomagany jest poprzez system elektroniczny i odbywa się poprzez stronę:

https://katowice.przedszkola.vnabor.pl

 

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola logują się na stronie internetowej i  wprowadzają dane do  formularza zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany  z ewentualnymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

FORMULARZ MUSI BYĆ PODPISANY PRZEZ OBOJE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych zostanie ogłoszona 11 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00

 

Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia w postaci

pisemnego oświadczenia składanego w przedszkolu lub w elektronicznym systemie rekrutacji

trwa od 11 kwietnia 2022 r. godz. 15:00 do 13 kwietnia 2022 r. godz..15:00.

 

W procesie naboru nie uczestniczą już dzieci uczęszczające do przedszkola, których rodzice/opiekunowie prawni składają pisemną 

"Deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej" w nieprzekraczalnym terminie od 07.03.2022 r. do 14.03.2022 r.