Miejskie Przedszkole nr 60

MISIE - AKTUALNOŚCI

Nauczyciele:

mgr Małgorzata Więckowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Pękalska- DYREKTOR - nauczyciel dyplomowany

 

 

Pomoc nauczyciela:

Marta Czarnecka

 

   

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZE

CZERWIEC "MISIE"

 

 1. 1. DZIEŃ DZIECKA

  2. ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE

  3 .KOLORY LATA

  4. MOJE PODWÓRKO

  5. WAKACJE

   

  CELE:

   

   

  - uświadomienie dzieciom ich prawa do zabawy, nauki i rozwoju,

   

  - kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną lub dwie cechy,

   

  - kształtowanie prawidłowej postawy wobec swoich obowiązków,

   

  - kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń,

   

  - poszarzenie wiedzy dzieci o nazwy zwierząt żyjących w naszych lasach,

   

  - wdrażanie do szanowania zwierząt i ich miejsc zamieszkania,

   

  - rozpoznawanie i nazywanie zwierząt mieszkających w ZOO,

   

  - rozwijanie kreatywności ruchowej poprzez naśladowanie ruchem wybranych zwierząt,

   

  - umiejętności porządkowania elementów od najmniejszego do największego i odwrotnie,

   

  - zasad bezpieczeństwa w sytuacji, gdy spotkamy nieznajome zwierzę,

   

  - obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem,

   

  - rozpoznawanie i podawanie nazw kolorów podstawowych i pochodnych,

   

  - zrozumienie podstawowej zasady bezpiecznego zachowania się w czasie burzy, -

   

  - posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych

   

  - rozwijanie mowy i koncentracji uwagi,

   

  - rozwijanie umiejętności rozpoznawania wybranych zwierząt,

   

  - rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej

   

  - rozpoznawanie na obrazkach krajobrazów: morze, góry, las,

   

  - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji,

   

  - doskonalenie grafomotoryki

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Rodziców, którzy chcieliby umówić konsultację,   

z nauczycielami pracującymi w naszym przedszkolu lub specalistami, 

prosimy o kontakt: 

 

adres e-mail: 

misie21-22@mp60kat.szkolnastrona.pl  

telefon: 32 256 92 13

 

GALERIA

https://photos.app.goo.gl/sdyg2Qy9WKR1KNpX9