Miejskie Przedszkole nr 60

MISIE - AKTUALNOŚCI

Nauczyciele:

mgr Małgorzata Więckowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Pękalska- DYREKTOR - nauczyciel dyplomowany

 

 

Pomoc nauczyciela:

Marta Czarnecka

 

   

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZE

WRZESIEŃ "MISIE"

 

  1. W PRZEDSZKOLU

  2. WAKACYJNE WSPOMNIENIA

  3. JESTEŚMY BEZPIECZNI

  4. DBAM O SIEBIE I ŚRODOWISKO

 

 

CEL: zachęcanie dzieci do nawiązywania kontaktów,

 

- przedstawianie się imieniem, zapamiętywanie imion innych dzieci,

- poznanie rozkładu pomieszczeń w przedszkolu,

- nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb,

- rozpoznawanie swojego znaczka,

- zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie,

- rozwijanie orientacji w przestrzeni poprzez wprowadzenie pojęć: na górze, na dole, obok,

- kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych,

- podawanie nazw przyborów toaletowych i określanie do czego służą.

- wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami,

- budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią,

- wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych,

- rozumienie pojęć „mały, duży”

- rozwijanie orientacji w przestrzeni,

- próby posługiwania się określeniami: na. pod, obok, za,

- zapoznanie z pracą policjanta,

- rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie elementów,

- układanie prostych rytmów,

- rozpoznawanie kształtu koła,

- wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń,

- rozwijanie spostrzegawczości słuchowej, rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw pojazdów.

- rozpoznawanie i nazywanie części swojego ciała,

- rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalenie etapów i zasad dotyczących mycia rąk,

- rozpoznawanie i podawanie nazw przedmiotów służących dodania o higienę osobistą,

- ćwiczenia mięśni narządów mowy,

- uczenie się wykonywania czynności porządkowych,

- posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych

 

 

 

 

Rodziców, którzy chcieliby umówić konsultację,   

z nauczycielami pracującymi w naszym przedszkolu lub specalistami, 

prosimy o kontakt: 

 

adres e-mail: 

misie21-22@mp60kat.szkolnastrona.pl  

telefon: 32 256 92 13

 

GALERIA

https://photos.app.goo.gl/sdyg2Qy9WKR1KNpX9