Miejskie Przedszkole nr 60

MISIE - AKTUALNOŚCI

                          GRUPA ,,MISIE "

                           Dzieci 3- 4 letnie

                   Oddział czynny w godzinach 7-15

 

                            NAUCZYCIELE:

            mgr Karina Emmerich- nauczyciel kontraktowy

            mgr Anna Pękalska- nauczyciel dyplomowany,dyrektor

                              Pomoc nauczyciela 

                             Marta Czarnecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ

  listopad 2022

   

  I ,,W świecie wyobraźni"

  II,,Mała i duża ojczyzna "

  III,, Nasze ciało"

  IV,,Przygotowania do zimy ''

   

  Zamierzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej

   

  - wprowadzenie pojęcia wyobraźnia , doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli gestem, rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji,

     kształtowanie umiejętności odróżnienia fikcji od rzeczywistości

  - poszerzenie słownika czynnego

  - rozumienie pojęcia  marzenie, 

  - rozwijanie umiejętności przeliczania 

  - rozwijanie umiejętności klasyfikacji według koloru

  - poznanie niektórych liczebników porządkowych

  -ćwiczenia orientacji w przestrzeni

  - rozwijanie wrażliwości muzycznej i słuchu muzycznego

  - rozwijanie pamięci słuchowej

  - poznanie pojęć: mapa, Polska, poszerzenie słownika czynnego o pojęcia związane z Polską

  - poszerzenie wiedzy o wyglądzie miast

  - odróżnienie krajobrazu miasta i wsi

  - poznanie części ciała

  - utrwalanie nazw części ciała, poznanie dotyku jako narzędzia badania właściwości przedmiotów

  - poszerzenie wiedzy na temat przedmiotów do utrzymania czystości, kształtowanie nawyku mycia rąk

  - poznanie wybranycj zasad zdrowego żywienia, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych artykułów

  - rozwijanie motoryki małej i dużej

  - poszerzenie wiedzy na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych

  - umiejętność słuchania ze zrozumieniem 

  -wdrażanie bycia odpowiedziaqlnym za przyrodę, budzenie chęci niesienia pomocy ptakom w czasie zimy

  - poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego

  - poznanie jeża i jego przygotowań do snu zimowego, wiewiórki oraz niedźwiedzia

  - kształtowanie sprawności manualnej

   

   

 

GODZINY DOSTĘPNOŚCI:

wtorek 15.00-16.00 mgr Anna Pękalska

czwartek 15.00-16.00 mgr Karina Emmerich

 

GALERIA

https://photos.app.goo.gl/wjg2N2BmeZfxMpHQ9