Miejskie Przedszkole nr 60

ZAJĄCZKI- AKTUALNOŚCI

 GRUPA ,,ZAJĄCZKI "

Dzieci 4-5 letnie

Oddział czynny w godzinach 6-16

NAUCZYCIELE:

 


mgr Joanna Chromik- nauczyciel dyplomowany

mgr Joanna Pajda - nauczyciel dyplomowany

 

  

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

NA MIESIĄC CZERWIEC „ZAJACZKI”

 

TEMATYKI TYGODNIOWE:

 1. I.               Wszystkie dzieci są nasze.
 2. II.           Na moim podwórku.
 3. III.        Zbliżają się wakacje.

 

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • zakładanie ubrań, butów,
 • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
 • nabywanie koordynacji ruchowej.
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

 

 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • odpowiadanie na pytania,
 • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu,
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

 

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • odpowiadanie na pytania,
 • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu,
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.

 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • słuchanie opowiadań o życiu ludzi różnych narodowości,
 • oglądanie książeczek ilustrujących życie dzieci innych narodów lub wspólnot etnicznych
 • nazywanie ludzi różnych ras,
 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg),
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych.
 • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
 • liczenie palców, przedmiotów itp.,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi,
 • układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru.

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

  

 

     

 

Rodziców, którzy chcieliby umówić konsultację,  

 z nauczycielami pracującymi w naszym przedszkolu lub specalistami,

 prosimy o kontakt:

 

 adres e-mail: 

 zajaczki21-22@mp60kat.szkolnastrona.pl 

 telefon: 32 256 92 13

 

galeria:  

https://photos.app.goo.gl/Urueb2WzmE19MK2AA