Miejskie Przedszkole nr 60

ZAJĄCZKI- AKTUALNOŚCI

 GRUPA ,,ZAJĄCZKI "

Dzieci 4-5 letnie

Oddział czynny w godzinach 6-16

 

NAUCZYCIELE:

 

mgr Małgorzata Holuszek- nauczyciel dyplomowany

 

  

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 


 

 

 

 

PLAN PRACY

DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

 

LISTOPAD 2022

 

 

Tydzień I. W świecie wyobraźni

 • wprowadzenie pojęcia „wyobraźnia”, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami, rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji, kształtowanie empatii
 • rozpoznawanie litery t, T, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, rozwijanie umiejętności współpracy i czekania na swoją kolej
 • rozpoznawanie cyfry 4, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 4, rozwijanie umiejętności przeliczania, rozwijanie umiejętności współpracy
 • poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej, rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu muzycznego, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej, sprawne poruszanie się w przestrzeni, doskonalenie współpracy w parach
 • rozpoznawanie żartów językowych, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, poszerzanie słownictwa, doskonalenie współpracy, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych

Tydzień II. Mała i duża ojczyzna

 • poznanie pojęć: mała ojczyzna, mapa, wspólnota, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie sprawności ruchowej, rozwijanie wrażliwości i umiejętności współpracy
 • rozpoznawanie liter m, M, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 • rozpoznawanie cyfry 5, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 5, rozwijanie wyobraźni, doskonalenie umiejętności stawiania hipotez i wyciągania wniosków
 • poznanie nowej piosenki, rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności współpracy
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych, rozwijanie sprawności manualnej, wrażliwości sensorycznej, różnicowanie faktur dotykiem, rozwijanie umiejętności rozumienia sygnałów werbalnych i symboli

Tydzień III. Przygotowania do zimy

 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych, poznanie zasad zachowania się w lesie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę, budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt
 • poznanie sposobów, w jakie zwierzęta przygotowują do zimy siebie oraz swoje domy, poznanie litery d, D, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, wdrażanie do odpowiedzialnego korzystania z zasobów przyrody i obserwowania jej
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących z Polski i pozostających w niej oraz ich zwyczajów żywieniowych, kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni, wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • poznanie piosenki, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, dokładne wykonywanie wszystkich ćwiczeń i zadań
 • utrwalenie wiadomości na temat przygotowań zwierząt do zimy, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wdrażanie do zgodnego działania z innymi podczas zabawy

Tydzień IV. Nasze ciało

 • utrwalanie nazw części ciała, poznanie zawodu lekarza, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i określania emocji, rozwijanie tężyzny fizyczne, zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała
 • poznanie podstawowych informacji na temat zmysłów i narządów zmysłów, poznanie litery y, Y, utrwalanie nazw części ciała, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów, wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw
 • poznanie zasad utrzymania higieny jamy ustnej, poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów służących do utrzymania czystości, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, odwzorowywania, wyciągania wniosków z przeprowadzonego eksperymentu, kształtowanie umiejętności współpracy
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych, kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności wokalnych, sprawności fizycznej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne
 • poznanie wybranych zasad zdrowego stylu życia, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych przedmiotów, kształcenie motoryki małej, zachęcanie do odkrywania nowych smaków

 

 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                       GODZINY DOSTĘPNOŚCI  :  

WTOREK 16-17.00 mgr Małgorzata Holuszek

 

 

GALERIA

 

https://photos.app.goo.gl/v1XsoPKSaEFUySzG7